Alpullu ve Pancarköy (Allıpullu)
Yazar Rafet SEÇKİN   
Sunday, 19 December 2010

ALPULLU VE PANCARKÖY (ALLIPULLU)

1900’lü yılların başlarında,yani Dedelerimizin buralara geldiği yıllarda, "şimdiki Pancarköy’ün bulunduğu yer RUM KÖYÜ" olarak tanımlanıyor...

Sonradan gelen bir grup göçmenin yerleştiği Samafor* Mahallesi, Pancarköy’e bağlıydı...

Köyümüzün eski Muhtarlarından DELİ AĞA’nın (Mehmet Kıral) babası RAŞİT AĞA, fabrikaya toprak bağışında bulunmuştu...

Tokaylar’ın gazlı Ferguson’u, Osmanlar’ın Case’si, Mollametler’in Farma’sı, Yaşarlar ile Boyacılar’ın ortaklaşa aldığı Fahr marka traktörü vardı...

Savunmada Çiço Recep, Fil Hamdi, Papaz Remzi; Forvette, Kara Yılmaz, Atilla, Motor Şinasi gibi oyuncular...

Öğrenciler burada öğrenimlerini sürdürürlerken, bir taraftan da, Lüleburgaz Belediyesi’nin bağışladığı alandaki asıl okullarının inşaatlarında çalıştılar. KEPİRTEPE, "yaparak, yaşayarak, üreterek eğitim" sonucunda doğdu ve gelişti. Pancarköy’lü Rafet Kıral ve Mustafa Çıldır, Kepirtepe Köy Enstisü mezunu öğretmenlerimizdendir...

Yazının tamamını okumak için buraya tıklayınız.

ALPULLU VE PANCARKÖY (ALLIPULLU)

Anadolu gibi Trakya da birçok uygarlıkların beşiği olmuştur.

Traklar-Cenevizliler-Romalılar-Bizanslılar-Ruslar-Yunanlılar-Bulgarlar ve Türkler…

Şimdiki Alpullu ve Pancarköy topraklarında da, bu uygarlıkların izleri var.

1900’lü yılların başlarında,yani Dedelerimizin buralara geldiği yıllarda, "şimdiki Pancarköy’ün bulunduğu yer RUM KÖYÜ" olarak tanımlanıyor.

Rumlar buralara, Rumi 1293 yılındaki "93 Harbi"nden (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan) sonra yerleşmiş olabilirler.

Balkan Savaşı’ndan (1912-13) önce, savaş sırasında ve sonrasında, Rum çetelerinden kaçan Selanikli Türkler ve Bulgar çetelerinden kaçan Ortaköy, Kırcaali, Şumnu ve çevresindeki Türkler, Trakya’nın güvenli bölgelerine, bir kısmı da Anadolu’ya göç ettiler.

Mollametler’in (Molla Ahmet) Halil Aga’nın oğlu Hasan Abi, 1909’da geldiklerini söylüyor.

80’lik Mehmet Irak, "Balkan Harbi’nden sonra, Ortaköy’den 40 hane geldik, Koca Aliler’in evinin yerinde Kilise varmış, Adem Hocalar’ın evinin yeri ise, Papazın eviymiş." diyor.

Şimdiki Pancarköy topraklarına yerleşen Atalarımız buraya ALLIPULLU adını verdiler.  Sakızköy, Karamesutlu, Karahalil, İnece, Dokuzhöyük, Akardere köylerinden gelen, dedemden de yaşlı akrabalarımız, burayı "Allıpullu" diye adlandırıyorlardı.

Yaşamakta olan büyüklerimiz de bunu doğruluyorlar.

O yıllarda, Babaeski’nin genel kullanımlardaki adı KASABA, Alpullu’nun adı ise MERKEZ’di. Köyden daha büyük yerleşimlere "Kasaba" denildiğini biliyoruz. Eski adıyla Allıpullu, yeni adıyla Pancarköy halkının, şimdiki Alpullu’ya niçin "Merkez" dediklerini tam olarak bilemiyoruz.

İstanbul-Edirne demiryolu inşaatı, 1869’da başlatılmış, 1888’de sefere açılmıştır. Bu yol üzerindeki Alpullu İstasyonu da, yukarıdaki yıllar arasında yapılmış olsa gerektir. O tarihlerde, burada bir yerleşim olmadığı göz önüne alınırsa, bu istasyonun Allıpullu’ya (Pancarköy’e) bağlı olması doğaldır. Bu nedenle de, köy halkı için burası "İstasyon Merkezi" dir. Buranın, kısaca MERKEZ olarak adlandırılması da bundandır.

Dedelerimizin Allıpullu’da yaşamaya başladıkları ilk yıllarda, şimdiki Alpullu bir yerleşim merkezi değildi. 1925-26 yıllarında Şeker fabrikası kurulurken, köyümüzün eski Muhtarlarından DELİ AĞA’nın (Mehmet Kıral) babası RAŞİT AĞA, fabrikaya toprak bağışında bulunmuştu. Şeker Fabrikası’nın kuruluşu ile birlikte, önce Teliçi lojmanları yapılmış, çevreye yapılan evler, Saray adı ile bilinen lojman ve sonraki yıllarda yapılan İşçi Evleri ile burası bir yerleşim yeri olmuştu. Bu yeni yerleşim yerine ALPULLU adı verildi. Eski ALLIPULLU’nun yeni adı  da, Şeker Fabrikasına yakınlığı nedeniyle PANCARKÖY oldu.

Sonradan gelen bir grup göçmenin yerleştiği Samafor* Mahallesi, Pancarköy’e bağlıydı. Sonraki yıllarda, Pancarköy’ün ya da Alpullu’nun Belediye olması gündeme geldi. Pancarköy’ün nüfusu daha fazlaydı ve bu nedenle de Belediye olma hakkına sahipti. Ancak, Belediye olmanın olumlu yanları iyi anlatılamadığı ya da karşı propaganda iyi yapıldığı için, Pancarköy halkının çoğunluğu Belediye olmayı kabul etmedi. Alpullu’nun Belediye olması için çalışanlara göre,"Pancarköy Belediye olursa, hayvan gübreleri köy dışına çıkarılacak; Ahır ve ev atık suları dereye akıtılamayacaktı(!)."

Samafor Mahallesi Alpullu’ya bağlandı ve adı Gülbahçe oldu. Alpullu da BELEDİYE…

                                                     …o…

Pancarkoyde harmanHer şeye rağmen, Şeker Fabrikası’nın çevresine kattığı ekonomik, kültürel ve sosyal kazanımlar yadsınamaz. Pancarköy tarlaları, dört bölüme ayrıldı. Pancar ekimi de, her bölgeye dört yılda bir yapıldı. Zaten verimli olan Pancarköy toprakları, pancar ekimi sırasında yapılan bakım ve "sıra ile ekim" nedeniyle daha verimli hale geldi. Buğday, ayçiçeği, mısır v.b. ürünlerde verim arttı. Pancarın yan ürünleri olan yaprak, küspe ve melas, hayvan üretimine de olumlu etki yaptı. Fabrikaya işçi olarak giren köylüler, bunun yanında tarım ve hayvancılığı da sürdürebildiklerinden, köylünün gelir düzeyi yükseldi. Köye traktör girdi. Ortaklıklar kuruldu. "9 Ortaklar", önce Allis Charmes, daha sonraları da Case marka traktör ve çeşitli tarım makineleri (Biçer Atar, sonra Biçer Bağlar, Tınaz Makinesi v.b.) aldılar, kullandılar. Tokaylar’ın gazlı Ferguson’u, Osmanlar’ın Case’si, Mollametler’in Farma’sı, Yaşarlar ile Boyacılar’ın ortaklaşa aldığı Fahr marka traktörü vardı. Traktör ve tarım makinelerinin sayıları giderek çoğaldı.

Alpullu’nun yakınlığı ve yolun düzgünlüğü nedeniyle köyde,50’li yıllardan da önce,çok sayıda bisiklet vardı.Köye, radyo da erken girdi.Fabrikada çalışan bazı daimi işçilerin (Kampanya döneminde geçici işçiler çalışıyordu) evlerinde,bataryalı radyolar vardı. hatira 1

                                                               …o…

isim 0Kültür ve eğitimde olumlu gelişmeler yaşandı. Fabrikanın otobüsü ile Babaeski Ortaokulu’na giden köy çocukları, Alpullu Ortaokulu açıldığında, bu okula gitmeye başladılar. Bu okul daha sonraları Alpullu Lisesi oldu. Şeker Sineması, Pazar günleri, köyden gelen çocuklara da açıldı.

Öğretime Edirne’de başlayan KÖY ENSTİTÜSÜ, eğitim çalışmalarını bir süre Alpullu’da sürdürdü. Daha sonra Lüleburgaz Emrullah Efendi İlkokulu’na taşındı. Öğrenciler burada öğrenimlerini sürdürürlerken, bir taraftan da, Lüleburgaz Belediyesi’nin bağışladığı alandaki asıl okullarının inşaatlarında çalıştılar. KEPİRTEPE, "yaparak, yaşayarak, üreterek eğitim" sonucunda doğdu ve gelişti. Pancarköy’lü Rafet Kıral ve Mustafa Çıldır, Kepirtepe Köy Enstisü mezunu öğretmenlerimizdendir.

                                                             …o…

Cumhuriyetin ilk yıllarında, köy kalkınmasına da büyük önem verilmişti. Mustafa Kemal’in, Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderilmesini sağlayan Kazım Dirik (o sırada Kurmay Başkanı), Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Bitlis ve İzmir’de Valilik yapmış, 1935’te Trakya Bölgesi Genel Müfettişliği’ne (Edirne,Kırklareli,Tekirdağ Valiliği) atanmıştı. Trakya Tahkim Kumandanı Tümgeneral Kemal Balıkesir ile birlikte, "sivil-asker dayanışması"nın olumlu örneklerini verdiler. Köyler arası yollar (şoseler) yapıldı ve ağaçlandırıldı. Su kaynakları köylere ulaştırıldı. Tarımda, meyvecilikte ve hayvancılıkta önemli gelişmeler başlatıldı. Leghorn cinsi tavuklar, Hemşin cinsi koyunlar, evcil tavşanlar ve yeni cins bitkiler, örnek olarak halka dağıtıldı. Çiftçi mallarını korumak için önlemler alındı. Tarım alanlarına zarar veren domuzlar için kuyruk başına, kargalar için kafa başına ödüller verildi. Sağlıksız çocukların tespiti yapıldı ve aileleri desteklendi.

pancarkoy 30Alpullu Şeker Fabrikası, tüm bu çalışmaların merkezi konumundaydı. Teliçi’ndeki Köşkler, Trakya ziyaretine gelen Atatürk’e olduğu gibi, bölge kalkınması için gelen onurlu konuklara da ev sahipliği yapıyordu. Teliçi’ndeki Hastane de, günümüzün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi gibi görev yapıyordu. Ayrıca, Sarımsaklı ve Türkgeldi Çiftlikleri de, hem Şeker Fabrikasına ham madde sağlıyor, hem de tarım, hayvancılık ve meyveciliğe destek veriyordu. 23 Şubat 1952 tarihinde "Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi" kuruldu ve Kooperatifçilik giderek gelişti. 01 Aralık 1957’de "Şekerbank Alpullu Şubesi" hizmete girdi.

Ekonomi, eğitim ve kültürdeki bu gelişmeler, köylerin sosyal yönden de gelişmelerine yol açtı. 50’li yıllarda Pancarköy’de yazlık sinema vardı. Komşu köylerin sinemacılarıyla film değişimi yapan Sinemacı Ali Denizli, her akşam başka bir filmi gösterime sunuyordu. Sinemadan, akşam saatlerinde başlatılan müzik dinletisi köyün her tarafından işitilebiliyor, köye ayrı bir canlılık katıyordu.

Doganspor maciSporda da güzel başlangıçlar ve olumlu gelişmeler yaşandı. Şeker Spor, kısa zamanda Trakya’nın en güçlü takımları arasına girdi. Savunmada Çiço Recep, Fil Hamdi, Papaz Remzi; Forvette, Kara Yılmaz, Atilla, Motor Şinasi gibi oyuncular, Alpullu, Pancarköy ve diğer çevre köylerdeki gençlere örnek oldular. Daha sonraları Barbaros, Cici Fikret gibi futbolcular yetişti.

Şeker Stadı, o zaman için Trakya’nın en güzel spor alanlarından biriydi. Ülkemizin 1.Lig takımlarından başka, yurt dışından da futbol takımları geliyordu. Lüleburgaz Lisesi ile Kepirtepe Öğretmen Okulu arasındaki iddialı Atletizm Yarışmaları, çoğu zaman Şeker Stadında sergileniyordu.

Şeker Fabrikası’nın "Güreş Takımı" da vardı. Eskiden beri güreşçiler yetiştiren Sinanlı ve Büyük Mandıra köylerinin gençleri, Fabrikanın desteği ile daha büyük başarılara imza attılar.

Pancarkoy futbol sahasiBu arada, Pancarköy gençleri de PANCAR SPOR’u kurdular ve Sığır Yolundaki futbol sahasında, Şeker Stadı’nda ve diğer sahalarda başarılı maçlar yaptılar. Millet Bahçesi’ndeki Voleybol sahası da, uzun yıllar spora hizmet etti. Bu alan daha sonraları, köy düğünlerinin ve çeşitli etkinliklerinin yapıldığı bir sosyal tesise dönüştürüldü. 29 Ekim 2010

*samafor (semafor): Demir yollarında, gündüz mekanik olarak kırmızı bir kol ile gece kırmızı ışıkla işaret veren alet.

                                                                                                    Rafet SEÇKİN

                                                                                                  Emekli Öğretmen

                                                                                                    KIRKLARELİ

E Posta: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

NOT: Bu konudaki eleştirilerinizi ve katkılarınızı,yukarıdaki adrese bekliyorum. Saygılarımla...


Favori olarak ekle (439) | Görüntüleme sayısı: 9086

  Yorumlar (3)
 1 Yazan meltem, 03-01-2011 01:23
süper olmus elınıze saglık
 2 Yazan FERİT.SOYDAL, 29-12-2010 15:59
yazıyı bende büyük keyifle okudum ellerine saglık abim babam beni götürmüştü 61 veya 62 senesinde güreşte oldu ankara şekerspormu ne vardı onlarla mac etiler 6 veya 7 yaşındayım o zaman ...
 3 Yazan turkogluvo, 20-12-2010 11:19
Çok keyifle okudum bu yazıyı. Okurken Cumhuriyetimizin ve memleketimizin gelişimini de okumuş oldum. DEvletin kuruluşlarının ve vatandaşın birlikte çok güzel çalışabildiklerini öğrenmiş oldum. Bu güzel yazıyı bizlere ulaştıran değerli büyüğümüz Sayın Rafet SEÇKİN ağebeyimize çok teşekkür ederim.

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
Lütfen sisteme giriş yapın veya kayıt olun.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved